Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

170/2020. (6. 30.) Gucsek István alpolgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2020. (VI.30.) határozata

Gucsek István alpolgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gucsek István Martonvásár Város alpolgármestere 2020. I. félévben a számára - a 32/2020. (II.25.) számú határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében tervezett keret terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként bruttó 285.186.-Ft összeget határoz meg.
  2. A Képviselő-testület egyidejűleg tudomásul veszi, hogy alpolgármester úr a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó helyi célokra, jólteljesítése esetén is lemondott ezen juttatásáról.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal