Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

206/2020. (9. 1.) Az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejles

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

206/2020. (IX. 1.) határozata

az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,

Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT)  felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
  2. A Képviselő-testület a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
  3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2021-2035. évi GFT a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
  4. A Képviselő-testület a X /l., X/2., X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT-vel kapcsolatban – az érintett résztulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeinek jelen határozattal összhangban történő nyilatkozata esetén – akként nyilatkozik, hogy Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr Községek és Martonvásár Város Önkormányzatai résztulajdonosok a 2021. évi viziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott viziközmű fejlesztésre fordítandó, illetve a 2021. évre rendelkezésre álló bérleti díjból befolyó – külön nyilatkozataikban megjelölt, őket érintően elégséges összegű - anyagi forrással rendelkeznek, melyet nyilatkozataik szerint a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezelnek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal