Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

201/2020. (8. 6.) a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

201/2020. (VIII.6.) határozata

a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően

a közterület jelleg megszüntetéséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásár, 0119 hrsz-ú ingatlan - jelen határozat melléklete szerinti változási vázrajzon feltüntetett – 10.071 m2 nagyságú részének közterület jellegét megszünteti.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos, szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, hatósági eljárásokat tegye meg, indítsa el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.09.30.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08m_ET_20200806_3.pdf