Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

160/2020. (6. 30.) a Martonvásár, 693 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

160/2020. (VI.30.) határozata

a Martonvásár, 693 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a kizárólagos tulajdonában álló Martonvásár, 693 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanból - jelen határozat melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett - 1190,72 négyzetméter (+/- 5 négyzetméter különbséggel a végleges változási vázrajz alapján) négyzetmétert nyilvános pályázaton -

  • az 1995-ben megvalósult épületbővítés ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez kapcsolódó, valamint telekalakítási és földhivatali költségek vevők általi vállalása,
  • egy összegben történő vételár-kifizetés mellett

– a pályázati kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő értékben értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint alpolgármestert, hogy értékesítésről szóló – a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú – pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soron következő ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – Horváth Bálint alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – Horváth Bálint alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal

2. pont – 2020.07.30.

3. pont – azonnal

4. pont – sikeres pályázat utáni soron következő ülés

5. pont- eredménytelen pályázatot követő 30 nap

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/14_ET_20200630_693_hrsz_budai_%C3%BAti_ingatlan_%C3%A9rt%C3%A9kes%C3%ADt%C3%A9se_hat%C3%A1rozat_mell.pdf