Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

172/2020. (6. 30.) Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

172/2020. (IV.28.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei

2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat és költségvetési szervei – a Képviselő-testület 19/2020. (II.25.) határozatával, valamint a veszélyhelyzet alatt Martonvásár Város Polgármestere által 76/2020. (IV. 28.) határozattal elfogadott – 2020. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.

2.)   Felkérem a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2020.12.31.

                                                                      2) 2020.július 10.

 

 

172/2020. (VI.30.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2020. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1. Piacterület kialakítása VP pályázat keretében

Fedett és fedetlen elárusító helyek és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása 1715 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2020. III. né

2020. december 31.

 

2. Városüzemeltetési telephely kialakítása a Martonvásár Orgona utca 18/a sz. alatti ingatlanon

Telephely kialakítása 589,7 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2020. III. né

2020. december 31.

 

3. Történeti kert rehabilitáció

 

Burkolatépítés: 3155 m2

Víztelenítés: 274 m

Közvilágítás: 54 db kandeláber

Fakivágás/tuskóirtás: 54 db

Növénytelepítés: 2200 m2

Épületbontás: 392 m2

Kerítésépítés: 554 m

Utcabútor: 17 db

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2020. III. né.

2020. december 31.

 

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

-

-

-

-

-

               

 

Martonvásár, 2020. ……….

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                        Polgármester                                                                                     Jegyző

 

 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (rövidítése: BBKK), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)

· Treka92 - 2020. június 30. 00:00 Nyomtatás