Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

148/2020. (6. 30.) a közterület-felügyelet 2019 május-2020 június időszakra vonatkozó működéséről szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

148/2020. (VI.30.) határozata

a közterület-felügyelet 2019 május-2020 június időszakra vonatkozó működéséről szóló beszámolóról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyelet 2019 május-2020 június időszakra vonatkozó működéséről, végzett tevékenységéről és tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat mellékélete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

148/2020. (VI.30.) határozat melléklete:

 

Beszámoló

a közterület-felügyelet működéséről Martonvásár városban

a 2019 május – 2020 június időszakra vonatkozóan

 

 

A város fejlesztésével és fejlődésével párhuzamosan az elmúlt időszakot is az jellemezte, hogy folyamatosan bővült azon martonvásári közterületek vonzereje, ahol az egyének és közösségek megjelenhetnek, szabadidős vagy egyéb tevékenységet végezhetnek, mind az itt élők, mind az idelátogatók örömére. Ezzel együtt jár, hogy feladataim kiterjednek, járőrözési feladatom még több óraszámot igényel, azonban ezzel együtt is, az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is, pozitív javulást tapasztalok a város közterületi rendjével kapcsolatban. Számottevően kevesebb a személyes konfliktusom az intézkedéseim alkalmával. Egy – egy közlekedési, vagy közösségi rendelet kapcsán tett intézkedések alkalmával, sokkal belátóbban, rendkövetőbben viselkednek az ügyfelek.

 

Változásként említem az ingatlan tulajdonosok hozzáállását a közterületek rendben tartásával kapcsolatban. Az elmúlt időszakban, az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosai számára kihelyezett figyelem felhívó cédulák, (2018-2019. 84 db) mára elérték céljukat, a mostani időszakban már csak 27 esetben volt erre szükség (természetesen a szóbeli figyelemfelhívásokat nem számítva). Ez a szám valószínű a nyár folyamán nőni fog, de közel sem annyi, mint az elmúlt időszakban. Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartása folyamatosan történik a tulajdonosok részéről és ellenőrzésük is egész évben folyamatos munkát ad, mivel a füves területek nyírása mellett a járdák, árkok tisztántartásának az ellenőrzése is feladatként jelentkezik. (A heti tervszerű bejárások alkalmával a műszaki ügyintézővel is kiemelt figyelemmel kísérjük ezt a kérdést.)

 

Az illegális tűzgyújtások a bevezetett tilalom hatására, jelentősen csökkentek. Tűzgyújtási időpontokkal kapcsolatban sokan megkeresnek, szükségesnek érzem, hogy a lakosokat folyamatosan tájékoztassuk e tárgyban. Az elmúlt időszakban egy esetben volt szükséges intézkednem, illetve működtem közre a katasztrófavédelem szakembereivel az ingatlanon belüli meggondolatlan, és felelőtlen tüzelés miatt. Ez esetben az ingatlantulajdonosok felelősségre vonása a katasztrófavédelem részéről megtörtént.

(Jelenleg az Országgyűlés dönthet arról, hogy a jövőben, várhatóan 2021.01.01-től, a tűzgyújtással kapcsolatos helyi hatáskört országosan egységes megoldás váltsa fel, elsősorban környezetvédelmi megfontolások miatt a kerti avar égetésének teljes tilalmát értve ezalatt, azonban a hatáskörváltozás bevezetését megelőzően még számos részletkérdést szükséges tisztázni, így többek között a zöldhulladék szállítással, feldolgozással kapcsolatosan is.)

 

Közterület engedély nélküli használatával kapcsolatban a figyelmeztetésen kívül más intézkedési formát nem kellett alkalmaznom. A figyelmeztetés eléri a kívánt célt.

Szabálytalan kutyasétáltatókkal szemben sem kellet intézkedést kezdeményeznem. Az előző beszámolómban is megemlítettem, hogy az idevonatkozó rendeletünk nem tér ki a kutyasétáltató kötelességére, miszerint aki kutyát közterületen sétáltat, vezet, annál a kutyapiszok eltávolítására alkalmas zacskónak kell lennie. Jelenleg ebben az esetben nem tudok intézkedést foganatosítani és a megkérdezettek 60%-a nem hord magánál kutyazacskót, pedig sokan sétáltatják ebeiket közterületen.

 

Határozott javulást látok a gépjármű közlekedésben is. A jelenlegi járvány helyzet kivételes eljárásrendjét (enyhébb rendőri jelenlét) megelőző időszakban - sok esetben a rendőrséggel közös akció keretén belül ellenőriztük a kamion forgalmat. Nagyon jó együttműködést sikerült kialakítani a helyi Polgárőrség vezetőségével, akik szolgálati gépjárművel is részt vettek a közös ellenőrzéseken.

A város területén a parkolások rendben zajlanak. Kevesebb esetben kell intézkedést kezdeményeznem, akkor is túlnyomó részben nem helyi lakosok a szabálytalankodók. Példaként: a MÁV parkolók, és azok közvetlen közelében szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosok igazoltatása alkalmával kiderül, hogy a szabályszegők túlnyomó része a környékbeli településeken él. Kirívóbb eset a péntek és a hétvégi, késő délutáni napokon fordul elő, elsősorban a Budai úton (Macska étterem előtti járda szakaszon) szabálytalanul parkoló gépjárművek miatt.

 

Folyamatos (elsősorban gyalogos, de motoros, autós és ritkábban lovas) járőri tevékenységet folytatok a város területén. Szabálytalanság, vagy jogsértés esetén, a cselekmény súlyának megfelelő intézkedést alkalmazom. A járványhelyzet be nem vezetéséig, folyamatosan biztosítottam reggelente az iskolába, óvodába menők biztonságos átkelését a kritikusabb gyalogátkelőhelyeken.

Napi szinten személyesen, vagy telefonon tájékoztatást adok a különböző problémákkal hozzám fordulóknak.

 

A kamera rendszer bevezetése óta egyre több információt kér a városban történő esetleges balesetek, rongálások, pontosabb felderítéséhez a Gárdonyi Rendőrség Igazgatási Osztálya. Ez sokszor a hétvégi, vagy a késő éjszakai időpontokban is történhet. Az új telepítéseknek köszönhetően, egyre nagyobb területeket tudok figyelemmel kísérni. Észlelt szabálytalanság esetén azonnal a helyszínen tudok lenni, vagy értesíteni tudom az éppen szolgálatban lévő rendőr, illetve polgárőr kollégákat. A kamerák telepítése a helyi igényeknek megfelelően, rugalmasan történt, történik.

 

Továbbra is jó a kapcsolatom a helyi körzeti megbízottal. Sokat végzünk közös járőrözést. A közös információcsere mindkettőnk számára hasznos.

Szintén jó a kapcsolatom a lovas polgárőrség tagjaival is. Sok járőrözést végzünk, főleg a hétvégi napokon, de hét közben is előfordulunk, ha úgy tudjuk összeegyeztetni az időpontjainkat. Ellenőrzéseinket főleg a peremkerületeken végezzük.

A keddi napokon közös járőrözést végzek a műszakis és a mezőőr kollégákkal. A közös járőrözések alkalmat adnak a pontosabb információ áramlásra egy - egy dologgal kapcsolatban.  Most a vadkamerák kihelyezésében és visszaellenőrzésében is hatékonyan részt veszek.

 

2019. május hónaptól, 2020. június hónapig bezárólag tett intézkedéseim:

A munkám során 196 darab figyelmeztető cédulát osztottam ki. Ez valamivel kevesebb, mint az elmúlt évben. Több olyan eset történt, ahol a cselekmény súlya a figyelmeztetés szintjét érte el. Ezek közt a szabálytalanságok közt szerepel többek közt a közösségi együttélés szabályainak a megsértése is.

Helyszíni bírság kiszabását 37 esetben alkalmaztam, összesen 485 ezer Ft összegben. Ezek jellemzően olyan jellegű szabályszegések voltak, melyek bevétele a központi, Magyar Államkincstárnál vezetett számlára folyik be, és melyből 2018 januárjától nem részesül Önkormányzatunk.  Ezek felbontásban:

  • Kamion vezetőjével szemben, 21 esetben intézkedtem, összesen 210.000 Ft összegben.
  • Megállni tilosban elkövetett szabálysértés esetén, 10 eset, 100.000 Ft összegben.
  • Rokkant parkoló jogszerűtlen használata miatt, 3 eset, 150.000 Ft összegben.
  • Buszmegálló öbölben való parkolás 2 esetben, 20.000 Ft összegben.
  • 1 esetben kapukijáróban való parkolás, 5.000 Ft összegben.

Szabálysértési feljelentést 3 esetben alkalmaztam az illetékes hatóságok felé.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság felé, a velük kötött megállapodásban foglaltaknak eleget téve, rendszeresen beszámolok az adott időszakban tett intézkedéseimről.

 

A megszokottól kissé eltérő a 2020. márciusában bevezetett veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedéseknek a betartatása, mely lényegében folyamatos járőri jelenlétet (de legalább készültséget) követelt. Az üzletek időkorlátozó intézkedéseinek az ellenőrzése, a maszkok viselése, a kellő védőtávolságok betartatása mind folyamatos közterületi jelenlétet igényelt. Folyamatos volt az ellenőrzés a később bevezetett temetői intézkedések kapcsán is. Rendszeres statisztika készítés, a ki és be lépők számának a szinten tartása, a megfelelő védő felszerelések megléte. A folyamatos és sűrű ellenőrzéseimnek köszönhetően ezen időszakban komolyabb intézkedést sehol nem kellett alkalmaznom, az emberek általában együttműködőek voltak. 34 esetben adtam védőmaszkot, az üzletek előtt várakozók számára, akik az ellenőrzésemkor nem rendelkeztek ilyen védőfelszereléssel. Részt vettem a játszóterek, parkok lezárásában, azok folyamatos ellenőrzésében is. Segítettem a Marton maszkja csoport működését, azzal, hogy kezdetben a maszkok alapanyagait a varrónőknek, majd később magát a maszkokat hordtam ki a lakosság részére.

A vírus ideje alatt, nagyon sok segítséget kaptam a polgárőrségtől. Segítettek a bevezetett intézkedések ellenőrzésében, a maszkok osztásában, kiszállításában, a terek parkok ellenőrzésében.

 

Bár a vírus jelenlétével együtt a korábban bevezetett intézkedések száma csökken, az ezzel kapcsolatos teendőim a veszélyhelyzet megszűnését követően is megmaradnak.

Ezzel együtt természetesen a többi feladatomat is végzem. A jó idő beköszöntével és a veszélyhelyzeti korlátozások feloldásával egyre több látogató keresi fel városunkat, akik tereket, parkokat, üzleteket, parkolókat vesznek igénybe az itt tartózkodásuk alatt. Ezek a látogatók által felkeresett helyek, a következő időszakban kiemelt ellenőrzést igényelnek.

Folyamatosan értekezem, tájékoztatom Gucsek István alpolgármester urat és rajta keresztül a településüzemeltetést végző Martongazda Kft-t is a várost érintő általános problémákról, feladatokról, észrevételekről. 

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2020. június 9.

 

                                                                                                                     Tóth Tibor

                                                                                                             közterület-felügyelő