Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

150/2020. (6. 30.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

150/2020. (VI.30.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MartonSport Nonprofit Kft. 2020-as üzleti tervének módosítását, a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár („Kulturális Iroda”) 2020. évi pénzügyi tervét, jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

ÜZLETI TERV – 2020

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

CÉLKITŰZÉSEK – 2020-ra. 4

KULTURÁLIS IRODA - PÉNZÜGYI TERV. 5

 

MELLÉKLETEK:

1.     Tájékoztatás a maradvány összegekről - Pénzügyi osztály

2.     Kulturális Iroda - Pénzügyi TERV táblázat – 2020

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2020. június 28.

 

 

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


CÉLKITŰZÉSEK – 2020-ra

 

A kulturális közfeladatok ellátásáért felelős Brunszvik Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár önkormányzati intézmény megszűntetéséről, illetve a MartonSport Nonprofit Kft.-vel való összevonásról szóló korábbi döntés alapján 2020. július 1-től hivatalosan is társaságunk látja el a kulturális élettel kapcsolatos feladatokat. Martonvásár Város Önkormányzatával a kulturális feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés is megkötésre került.

Ennek alapján társaságunk 2020-ra vonatkozó pénzügyi tervét aktualizálni kell.

Az új szervezeti felépítés szerint a MartonSport Nonprofit Kft-nek a két különböző közfeladat ellátására két önállóan gazdálkodó egysége jön létre, melyeknek az üzleti terveit külön kezelve érdemes tárgyalni és jóváhagyni. A Sport Iroda pénzügyi terve 2020 áprilisában jóvá lett hagyva, és mivel a terv már figyelembe vette a járványügyi helyzetet és annak várható következményeit, ott változtatásra nincs szükség.

A kulturális terület feladatait ellátó Kulturális Irodára vonatkozóan pedig egy különálló tervet készítettünk, ami jelen előterjesztést tartalmaz. Erre egyrészt a feladat különbözősége, másrészt a finanszírozás jellege ad indokot. Társaságunk Sport Iroda már második éve nem vesz igénybe önkormányzati támogatást, a kulturális területen viszont – ahogyan a Martongazda esetén is – előre meghatározott havi ütemezés szerint hónap elején érkezik feladatellátáshoz szükséges forrás.

 

A kulturális feladatok ellátásával kapcsolatban az előttünk álló félévben az alábbi célokat tűztük ki:

 

2020 II. FÉLÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK:

 

a)    A pénzügyi rendszer és folyamatok kialakítása,

b)   A működés átállítása céges keretek közötti feladatellátásra,

c)    Rendezvény tervezés folyamatok megalkotása a jóváhagyástól a megvalósításon át az utóellenőrzésig,

d)   Létesítmény gazdálkodási folyamatok felülvizsgálata és fejlesztése

e)   Létesítmény hasznosítási terv kidolgozása

 

Az előzmények ismeretében kijelenthető, hogy a 2020-as év második felében az erőforrások nagy részét ezek megvalósításával fogjuk tölteni.

 

 

PÉNZÜGYI TERV

A jelenlegi terv kialakulásához érdemes áttekinteni az előzményeket.

A 2020-as év tervszámai az első félév tekintetében két teljesen különböző időszakra bontható:

 

1.       Az elsőként elfogadott BBK-s költségvetés még egy olyan időszakban történt, amikor nem volt előre látható a kulturális életre igen komoly hatást gyakorló járványügyi helyzet. Ekkor egy 72,2 milliós kiadási oldallal kalkulált előirányzat került elfogadásra. (A 2019-es évben 76,2 milliós kifizetés teljesült)

3.       A módosított előirányzat elfogadása időpontjában viszont a veszélyhelyzet alakulása tekintetében nem állt rendelkezésre megbízható előrejelzés, így azzal lehetett kalkulálni, hogy akár egész évben nem lesz rendezvény, hiszen jogszabály tiltotta meg a gyülekezést. Ekkor jelentős csökkentéssel 51,9 millióra zsugorodott a kulturális életre szánt keretösszeg, ami pontosan ezt tükrözte. Ráadásul ezen összegből első félévben 59,1 %-a elköltésre is került és mindössze 40,9 %-a a maradványösszeg, így alakult ki a 21,2 milliós irányadó szám a második félévre. (1. sz. melléklet)

 

Jelen pillanatban ismét döntési helyzetben vagyunk, és célszerű a most ismert tényezők (lehetővé váltak a kulturális rendezvények) alapján ismét mérlegelni a kérdést.

Jelen terv a maradvány értékek figyelembe vételével történt, de a részegységek között más felosztásban. Amennyiben a második féléves átadandó keretösszeg nem tud módosulni, az alábbi feltételek teljesülése esetén valósulhat meg az év hátralévő része:

 

1.       A könyvtár nyári időszakban csökkentett üzemmódban (csak kedd és csütörtök délután) van nyitva és szeptembertől is csak a korábbi felállás állítható vissza (két fő megbízási szerződéssel kizárólag a nyitvatartási időszak erejéig)

2.       Közművelődés terén 2020 második félévben NEM szervezünk olyan eseményt, amihez kiadás jár! 

3.       A Martongazdának átadandó összeg a pénzügyi osztály által átadott BBK-s költségvetés maradvány összegei szerint alakul. (Ez a Martongazda költségvetésével is összehangolandó)

 

Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem így valósul meg, akkor a módosított előirányzathoz képest többletforrás igénybevétele szükséges, melynek átcsoportosításáról és átadásáról is gondoskodni kell!

A 2020-as rendezvény terv elfogadásakor a megvalósítandó programokhoz tartozó költségek tekintetében ezt is figyelembe kell venni.

 

A tervezés első lépése az volt, hogy a Sportirodánál alkalmazott pénzügyi táblázatrendszert kellett megalkotni, majd ezt követte az adatokkal való feltöltés.

A megalkotott táblázatok már képesek a részterületek elkülönített nyilvántartására, tervezésére, azonos szempontrendszer alapján. Ebben a bevételek is szembeállíthatók a kiadásokkal és látható a részterületenként elért eredmények is.

Fontos megjegyezni, hogy ugyan az intézményvezető távozásával a kulturális terület létszáma egy fővel csökkent, társaságunk feladatai az intézmény feladatain túl is növekedtek, hiszen a pénzügyi nyilvántartás kezelése is átkerült, mostantól nem az önkormányzati pénzügyi osztálynál történik meg.

 

A számítás során a működéshez szükséges minimum tételek kerültek felsorolásra, ami az ideális működéstől messze van. Az alapelv az volt, hogy a tervezett minimum kiadásokból a bevételek levonása után a fennmaradó összeget kérjük átadni (havi ütemezés szerint) a működés folyamatos biztosítása érdekében. Természetesen, ha a rendezvényterv elfogadása után ez az összeg változik, akkor az átadandó összeg is változni fog. A havi ütemezést a tervezési folyamatunk jóvoltából azonnal meg tudjuk adni, viszont a források átadása a hónap elején meg kell történnie.

 

Bízom benne, hogy a terv úgy kerül elfogadásra, hogy megtaláljuk azokat a kompromisszumokat, amivel lehetővé válik a lakossági igények kielégítése és a város pénztárcáját sem terheli meg.

 

A pénzügyi tervnek minden számszerűsített részlete az 2. sz. mellékletben megtalálható.

A pénzügyi terv kapcsolódó, az Önkormányzat és a MartonSport Nonprofit Kft. között kötött közszolgáltatási szerződés VI. 9) a) pont ja szerinti havi finanszírozást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_202006030_MartonSport_KULTUR%C3%81LIS%20IRODA_%C3%BCzleti%20terv_2020_1mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_202006030_MartonSport_KULTUR%C3%81LIS%20IRODA_%C3%BCzleti%20terv_2020_2mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_202006030_MartonSport_KULTUR%C3%81LIS%20IRODA_%C3%BCzleti%20terv_2020_3mell%C3%A9klet.pdf