Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

196/2020. (8. 6.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójában kimutatott eredmény felhasználásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

196/2020. (VIII.6.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójában kimutatott eredmény felhasználásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként rendelkezik, hogy a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának 3. számú mellékletében kimutatott 2.841.616,- Ft átadott többlet pénzeszközt a Martongazda Nonprofit Kft. fordítsa 2020 II. félévi működésének finanszírozása az alábbiak szerint:

 

 

2020 II. FÉLÉVÉBEN PÉNZESZKÖZ ÁTADÁST CSÖKKENTŐ TÉTELEK

Ft

ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK

401 066

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 181 015

BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

1 233 151

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA

26 384

Összesen:

2 841 616

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal