Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

193/2020. (8. 6.) a Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt 2019. évi feladatai ellátásához felhasznált pénzeszközökről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

193/2020. (VIII.6.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt 2019. évi feladatai ellátásához felhasznált pénzeszközökről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatai 2019. évi ellátásáról szóló beszámolója alapján az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja és jóváhagyja a Képviselő-testület által elfogadott 2019. évi üzleti terv szerint átadott önkormányzati pénzeszközök tervtől eltérő felhasználást, valamint elfogadja és jóváhagyja az egyéb bevételeinek a Martonvásár Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatokra az előterjesztésben foglaltak szerinti felhasználását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal