Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

127/2020. (6. 30.) a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

127/2020. (VI.30.) határozata

a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Martonvásár Város Polgármestere, Magyarország Kormánya által a humánjárvány megfékezése érdekében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott, Martonvásár Város Önkormányzatát, valamint intézményei és cégei feladatellátását érintő döntéseit, azokkal egyetért és megerősíti őket, a veszélyhelyzet megszüntetésével való hatályvesztésükkel – a 2. pontban foglalt döntések kivételével – egyetért.

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Város Polgármestere, Magyarország Kormánya által a humánjárvány megfékezése érdekében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott, Martonvásár Város Önkormányzatát, valamint intézményei és cégei feladatellátását érintő alábbi döntéseit, a járványhelyzet további fennállására tekintettel a következőkben foglaltak szerint megerősíti, hatályában fenntartja:

 

a.      a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet;

b.      a helyi személyszállítási közszolgáltatás egészségügyi dolgozók általi díjmentes igénybevételének biztosításáról szóló 61/2020. (III. 31.) határozatban foglalt kedvezményt 2020. szeptember 1-jéig meghosszabbítja;

c.       veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV. 21.) határozattal, valamint a veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV. 21.) határozat módosításáról szóló 98/2020. (V. 12.) határozattal és a Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet ennek megfelelő módosításával egyetért;

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Martonvásár Város Polgármestere, Magyarország Kormánya által a humánjárvány megfékezése érdekében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet alatt, nem közvetlen a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott alábbi döntéseit, azokat elfogadja, megerősíti, és teljes egészében érvényesnek és hatályosnak ismeri el őket:

a.      a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2019. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról szóló 59/2020. (III. 31.) határozat;

b.      a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosításáról szóló 60/2020. (III. 31.) határozat;

c.       a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójáról szóló 61/2020. (III. 31.) határozat;

d.      a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról szóló 67/2020. (IV. 16.) határozat;

e.       adásvételi szerződés vagyoni értékű rákötési jog átruházásáról szóló 68/2020. (IV. 16.) határozat;

f.        a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471,3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről szóló 188/2019. (IX.3.) határozat módosításáról szóló 69/2020. (IV. 16.) határozat;

g.      Martonvásár Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójáról szóló 70/2020. (IV. 16.) határozat;

h.      a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló 73/2020. (IV. 28.) határozat;

i.        MartonSport Nonprofit Kft. mérlegének és 2019. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról 74/2020. (IV. 28.) határozat;

j.        a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 75/2020. (IV. 28.) határozat;

k.      Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló 76/2020. (IV. 28.) határozat;

l.        Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról szóló 77/2020. (IV. 28.) határozat;

m.    a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet;

n.      a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartására hozott Humán Bizottsági döntés módosításáról szóló 79/2020. (IV. 28.) határozat;

o.      a beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló 80/2020. (IV. 28.) határozat;

p.      a beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló 81/2020. (IV. 28.) határozat;

q.      beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló 82/2020. (IV: 28.) határozat;

r.       beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló 83/2020. (IV. 28.) határozat;

s.       a beszámoló a Forum Martini 2019. évi működéséről szóló 84/2020. (IV. 28.) határozat;

t.        a beszámoló a 2019. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló 85/2020. (IV. 28.) határozat;

u.      a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIV. Csángó bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról szóló 86/2020. (IV. 28.) határozat;

v.      a Martonvásár, 1116 hrsz-ú állami vagyon önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről szóló 87/2020. (IV. 28.) határozat;

w.     a 1868375286 azonosítószámú LEADER térségi együttműködési projekt önrészének kiegészítéséről szóló 97/2020. (V. 12.) határozat;

x.      a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 146/2019. (VI.26.) határozat módosításáról szóló 101/2020. (V. 14.) határozat;

y.      a NÉP-DAL-ÜNNEP megtartása érdekében pályázat benyújtásáról szóló 102/2020. (V. 14.) határozat;

z.       a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről szóló 105/2020. (V. 26.) határozat

aa.  a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet

bb.  az élelmiszer csomagok tartalmáról szóló 106/2020. (V. 26.) határozat;

cc.   a veszélyhelyzeti döntések felülvizsgálatáról szóló 120/2020. (VI. 4.) határozat;

dd.  a Martonvásár, 1116 hrsz. alatti ingatlant érintő 87/2020. (IV.28.) határozat módosításáról szóló 108/2020. (V. 26.) határozat;

ee.   Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról szóló 111/2020. (V. 26.) határozat;

ff.     a Martonvásári Sport Klub 2019. évi támogatásáról készült módosított beszámolójának elfogadásáról szóló 112/2020. (V. 26.) határozat;

gg.  a „Martonvásárért” Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról szóló 113/2020. (V. 26.) határozat;

hh.  a „Embertársainkért” Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról szóló 114/2020. (V. 26.) határozat;

ii.      a Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról szóló 116/2020. (V. 26.) határozat;

jj.     vagyoni értékű (csatorna rákötési jog) átruházásáról szóló 118/2020. (V. 26.) határozat;

kk.  a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról szóló 121/2020. (VI. 12.) határozat.

ll.      az ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel 122/2020. (VI. 12.) határozat

mm.         a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról szóló 123/2020. (VI. 12.) határozat

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

· Treka92 - 2020. június 30. 00:00 Nyomtatás