Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

209/2020. (9. 1.) MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

209/2020. (IX.1.) határozata

MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról

 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Tóth Balázsnak a díjazását 2020. szeptember 1-jétől havi bruttó 870 000 Ft-ban állapítja meg.

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. szeptember 1-jétől az ügyvezető munkaszerződésének az 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosítását 1. melléklete szerint aláírja.

 

3. A Képviselő-testület a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének 1. pontra tekintettel történő módosítását elfogadja, a szükséges forrást a Martongazda Nonprofit Kft. részére átadott pénzeszközök átcsoportosításával biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. szeptember 1.