Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

221/2020. (9. 15.) A „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

221/2020. (IX.15.) határozata

a „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán

csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére

vállalkozási szerződés keretében” című

beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére” tárgyú beszerzési eljárás pénzügyi fedezetét – a beérkezett legkedvezőbb ajánlati ár figyelembe vételével – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének beruházási céltartaléka és víziközmű-fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – a polgármester által 2020. augusztus 27. napján indított Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárásaképpen – az alábbi döntéseket hozza:

 

A) „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményes.

 

B) „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére” tárgyú beszerzési eljárásban

  1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő Kft., 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (ajánlati ár: nettó: 14.960.630,- Ft, azaz bruttó 19.000.000,- Ft)

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft., 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6. (ajánlati ár: nettó: 16.161.288,- Ft, azaz bruttó 20.524.836,- Ft)

  1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:
  • PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő Kft., 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (ajánlati ár: nettó : 14.960.630,- Ft, azaz bruttó 19.000.000,- Ft)

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B/b. pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel az ajánlati felhívásban közzétett, jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést – felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó jogvéleményének figyelembe vétele mellett – megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-4. pont – polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

3. pont – 2020.09.20.

4. pont – 2020.09.25.