Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

153/2020. (6. 30.) a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megálla

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

153/2020. (VI.30.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében eljárva, a Társaság Alapító okiratának 10.2. pontja alapján a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között a Beethoven Általános Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában 2020. március 25-én létrejött együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20200630_Martongazda_szerz%C5%91d%C3%A9sek%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_II_mell.pdf