Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

205/2020. (9. 1.) A napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

205/2020. (IX.1.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      1. ET   Javaslat a Gördülő Fejlesztési Tervek felülvizsgálatára

2. napirend      2. ET   Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosítására

3. napirend      3. ET   Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

4. napirend      4. ET   Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének felülvizsgálatára

5. napirend      5. ET   Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadására

6. napirend      6. ET   Javaslat a Martonvásár, belterület 677 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására

7. napirend      7. ET   Javaslat az E-autó töltőállomás további működésével kapcsolatban

8. napirend      8. ET   Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

9. napirend                  Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal