Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

216/2020. (9. 1.) Határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

216/2020. (IX.1.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

…./2020. (IX.1.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

110/2020 (V.26.) - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására – a vállalkozóval a szerződést megkötöttük

 

122/2020 (VI.12.) - ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel – a szerződést megkötöttük és a támogatási összeget átutaltuk a kedvezményezett részére

 

151/2020 (VI.30.) - a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVII. számú módosításáról – a cégnyilvántartási átvezetés folyamatban van

 

158/2020 (VI.30.) - a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és ügyfélfogadási rendjének módosításáról –polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje a módosításnak megfelelően átszervezésre került

 

159/2020 (VI.30.) - gyermekétkeztetési szerződés módosításáról – a vállalkozóval a szerződés módosítást aláírtuk

 

160/2020 (VI.30.) - a Martonvásár, 693 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről – eredménytelen lett az első kiírás, az újbóli meghirdetéshez egyeztetés szükséges

 

161/2020 (VI.30.) - tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön-szerződés megkötéséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel – a szerződést megkötöttük, az érintett terület forgalomba helyezése megtörtént

 

176/2020 (VII.9.) - a "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről – a szerződést megkötöttük, a nyertes kivitelező a munkát megkezdte

 

180/2020 (VII.9.) - bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról – Az eljárást lefolytattuk, melyről a Kormányhivatalt tájékoztattuk. Az érintett bizottsági tag újból felvételre került a KOMA adatbázisba.

 

183/2020 (VII.21.) - a "Martonvásár közigazgatási területén az 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése" tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről – a szerződést megkötöttük, a munkálatok párhuzamosan zajlanak a piac kivitelezésével

 

184/2020 (VII.21.) - a Martonvásár, belterület 1243/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről – a szerződés aláírására szeptember első hetében kerül sor, tekintettel arra, hogy az érintett felekkel egyeztetéseket kellett lefolytatni

 

189/2020 (VIII.6.) - Varga Ferenc Dániel természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról – a megállapodás aláírása még folyamatban van

 

190/2020 (VIII.6.) - Dr. Kovács Szilvia természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról - a megállapodás aláírása még folyamatban van

 

197/2020 (VIII.6.) - a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról – az átadás-átvételi eljárás megtörtént

 

199/2020 (VIII.6.) a Martongazda Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról – az új ügyvezető a munkáját megkezdte, a cégnyilvántartási átvezetés folyamatban van

 

200/2020 (VIII.6.) - a Martongazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról – a cégnyilvántartási átvezetés folyamatban van

 

202/2020 (VIII.6.) - a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről – az értékbecslés elkészítése folyamatban van, melyet követően a pályázat kiírásra kerül