Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

182/2020. (7. 21.) a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

182/2020. (VII.21.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend    1. ET      Javaslat a „Martonvásár közigazgatási területén az 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésre

2. napirend                  Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal