Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

200/2020. (8. 6.) a Martongazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

200/2020. (VIII.6.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról

 

1.)     Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva - 2020. augusztus 20. napi hatállyal elfogadja és tudomásul veszi Gucsek István, Horváth Bálint és Tóth Balázs Károly, a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és bizottsági tagjainak lemondását, egyben megköszöni a bizottságban végzett felelősségteljes munkájukat.

2.)     A Képviselő-testület a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 2020. augusztus 21. napi hatállyal megválasztja:

a)             Bártol Botond /anyja neve: Gellér Lenke/ 2462 Martonvásár, Sporttelep u. 19. szám alatti lakost,

b)             Lipovics József Tamás / anyja neve: Süle Edit/ 2462 Martonvásár, Teleki Pál u. 3. szám alatti lakost,

c)             Mundi András / anyja neve: Nagy Jolán/ 2462 Martonvásár, Széchenyi I. u. 150. szám alatti lakost.

3.)     A Képviselő-testület a Martongazda Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, annak 11.1., 11.3., 13., 14.2 és 14.3 pontját érintően, az ügyvezető megválasztásáról szóló, valamint jelen határozat szerinti tartalommal, 2020. augusztus 21. napi hatállyal módosítja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

4.)     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, és az ügyvezetőt, hogy az ügyvezető személyének cégbírósági változás-bejelentése felől és a létesítő okirat hatályosítása felől intézkedjen ügyvéd, jogi képviselő bevonása útján,

5.)     A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat tartalmát érintő jelen módosításokhoz kapcsolódó egyéb, indokolt módosításokat, szükség szerint a javadalmazási szabályzat módosítását 2020.08.21. napi hatályosulással készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.08.21.