Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

171/2020. (6. 30.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

171/2020. (VI.30.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

171/2020. (VI.30.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

 

13/2020. (II.4.) - szennyvízhálózattal kapcsolatos négyoldalú megállapodás megkötéséről – A szerződés 2020. június 2-án aláírásra került.

 

14/2020. (II.4.) - a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodásról – Az érintett felekkel 2020. február 13-án aláírásra került a településfejlesztési megállapodás, az abban foglalt feladatok ellátása folyamatban van.

 

47/2020. (II.28.) - a "Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakaszon" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról – A vállalkozási szerződés módosítást 2020. február 28-án megkötöttük, a kivitelezési munka folyamatban van.

 

48/2020. (II.28.) - a "Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Damjanich utca útépítési munkái a Budai út és a Jókai Mór utca közötti szakaszon" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról - A vállalkozási szerződés módosítást 2020. február 28-án megkötöttük, a kivitelezési munka folyamatban van.

 

55/2020. (III.17.) - a Magyar Kézilabda Szövetség "Országos Tornaterem Felújítási Programjában" támogatott tornaterem felújításához önerő biztosításáról – A megállapodás 2020. március elején megkötésre került, a kivitelezés zajlik.

 

78/2020. (IV.28.) - könyvvizsgálói szerződés megkötéséről – A Lauf-Audit Kft-vel megkötöttük a szerződést.

 

88/2020. (IV.28.) – A martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról – az eladók részéről banki ügyintézés van folyamatban.

 

100/2020. (V.14.) – A Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról – a szerződés aláírásra került a Völgyzugoly Műhely Kft-vel.

 

101/2020. (V.14.) – a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 146/2019. (VI.26.) határozat módosításáról – a pályázat kiírásra került .

 

102/2020. (V.14.) – a NÉP-DAL-ÜNNEP megtartása érdekében pályázat benyújtásáról – a pályázatot benyújtottuk, azon önkormányzatunk 9.200.000 Ft támogatást kapott.

 

107/2020. (V.26.) – a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról – a szerződés módosítása aláírásra került.

 

109/2020. (V.26.) – önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáróla szerződés aláírásra került, a működés megkezdődött.

 

116/2020. (V.26.) – a Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításárólválaszunkat elküldtük, de időközben a Fejér Megyei Kormányhivatal visszavonta a zárszámadásra vonatkozó javaslatát.

 

118/2020. (V.26.) – vagyoni értékű (csatorna rákötési jog) átruházásáróla szerződést megkötöttük, a vételárat Tordas kifizette.

 

119/2020. (V.28.) – Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről – egyeztetés van folyamatban, a kivitelezés előkészítése megkezdődött.

 

121/2020. (VI.12.) – MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról (határozat 3.) pontja) – a szerződés alá lett írva.

122/2020. (VI. 12.) - ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel – a szerződés aláírásra került.

 

123/2020. (VI. 12.) - a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról – a szerződés aláírásra került, a támogatási összeget elutaltuk.