Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

156/2020. (6. 30.) a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltat

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

156/2020. (VI.30.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében eljárva, a Társaság Alapító okiratának 10.2. pontja alapján a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között az Alapfokú Művészeti Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában 2020. március 25-én létrejött szolgáltatási szerződést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20200630_Martongazda_szerz%C5%91d%C3%A9sek%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_V_mell.pdf