Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

162/2020. (6. 30.) az Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

162/2020. (VI.30.) határozata

az Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 2019. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

162/2020.(VI.30.) határozat 1. melléklete

 

Beszámoló a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 2019. évi tevékenységéről

 

Martonvásár Város Képviselő-testülete 54/2014. (III.10.) határozatával 2014. március 10-én döntött a martonvásári Települési Értéktár valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról Gucsek István elnökkel, Miklós Gergely és Pletser Tamás tagokkal. A Bizottság más települések hasonló szervezeteitől való megkülönböztethetőség céljából a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság elnevezés mellett döntött.

 

Jelenleg a martonvásári Települési Értéktárban helyi értékként városunk két nemzetközi szinten is egyedülálló közgyűjteménye, a Beethoven Emlékmúzeum és a martonvásári Óvodamúzeum (Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény) található, mindkettő kulturális örökségként. A közelmúltban ezek köre egy újabb kulturális örökségi elemmel bővült, a tavalyi évben városunk tulajdonába került történeti dokumentummal, Mária Terézia királynő Martonvásárt Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelével.
    A Martonvásári Települési Értéktár Bizottság munkájának is köszönhetően településünk jelentőségének megfelelőn jól reprezentált megyei szinten is, három művelődéstörténeti értékünk is felvételre került a Fejér Megyei Értéktárba:

-          Brunszvik Teréz szellemi öröksége, a martonvásári Óvodamúzeum gyűjteménye és épületegyüttese

-          A martonvásári Brunszvik kastély épületegyüttese és angolkertje

-          Brunszvik család szellemi hagyatéka, Beethovenhez fűződő kapcsolata és a martonvásári Beethoven Emlékmúzeum

 

A Bizottság az év folyamán folyamatosan konzultált az érintettekkel az értéktár bővítéséről és a kapcsolódó pályázati lehetőségekről.

2019-ben a Bizottság tagjainak közreműködésével sikerült felkutatni, városunk számára megvásárolni és az augusztus 20-i ünnepi kiállításon széles körben bemutatni településünk múltjának és mai napig tartó fejlődésének egyik legmeghatározóbb történeti dokumentumát, azt a Mária Terézia által saját kezűleg aláírt díszes adománylevelet, melyben a királynő idősebb Brunszvik Antalnak adományozza Martonvásárt. Ennek értéktárba való felvételéhez szükséges javaslat dokumentációját szintén Bizottságunk tagja dolgozta ki.
 

A bizottság továbbra is fontosnak tartja, hogy kiemelkedő helyi értékeink minél szélesebb körben ismertek legyenek és amennyiben arra érdemesek, bekerüljenek a Megyei Értéktárba is, továbbá azt is, hogy az értéktárat érintő pályázati lehetőségek kiaknázásra kerüljenek.
 

Martonvásár, 2020. június 6.

                                                                                                            

                                                                                                 Gucsek István

                                                                                                         elnök

 

· Treka92 - 2020. június 30. 00:00 Nyomtatás