Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

217/2020. (9. 1.) A Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

217/2020. (IX.1.) határozata

a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az AK-OSZT BT. (8130 Enying, Kinizsi utca 19.) által készített 080/2019 munkaszámú, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által 3550/2019 számon záradékolt -, jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzzal összhangban az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 472/7 hrsz-ú ingatlan művelési ágát kivett beépítetlen területről „kivett szennyvíz átemelőre” kívánja módosítani.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos, szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, hatósági eljárásokat tegye meg, indítsa el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.09.30.