Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

187/2020. (8. 6.) a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok egyesüléséről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

187/2020. (VIII.6.) határozata

a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok egyesüléséről

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Martongazda Nonprofit Kft. és MartonSport Nonprofit Kft., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. §-a alapján, 2021. január 1-jével történő egyesülésével, akként, hogy a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. december 31-én megszűnik, és beolvad a MartonSport Nonprofit Kft.-be, amely általános jogutódja lesz.
 2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt egyesülés végrehajtása érdekében felkéri
  1. a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2020. szeptember 29-i soros képviselő-testületi ülésre terjessze elő – az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4. § (5)-(6) bekezdése szerint könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság véleményével együtt – az Etv. 2. -3. §-ai valamint 14. §-a szerinti átalakulási tervet 2020. június 30-i fordulónappal;
  2. a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2020. szeptember 29-i soros képviselő-testületi ülésre terjessze elő – az Etv. 4. § (5)-(6) bekezdése szerint könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság véleményével együtt – az Etv. 2. -3. §-ai, valamint 14. §-a szerinti átalakulási tervet 2020. június 30-i fordulónappal;
  3. a jegyzőt, hogy az ügyvezetőkkel együtt, a könyvvizsgáló és belső ellenőr tanácsadását figyelembe véve szükség szerint készítse elő az 1. pont alapján egyesülő gazdasági társaságok által ellátott közfeladatokat érintő önkormányzati rendeletmódosításokat 2021. január 1-jei hatályba lépéssel;
  4. az ügyvezetőket, a jegyzőt, és a gazdasági igazgatót, hogy a könyvvizsgáló és belső ellenőr tanácsadását figyelembe véve készítsék elő a közfeladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések tervezetét 2020. szeptember 29-ig, azzal, hogy az eddigiekben a társaságokkal kötött szerződésekben foglalt feladatelemek nem változnak 2021. január 1-jétől;
  5. az ügyvezetőket, hogy az egyesülésnek megfelelően készítsék elő 2020. november 5-ig a 2021. évi üzleti terv koncepciót;
 3. A Képviselő-testület a beolvadást követően, 2021. január 1-jétől a MartonSport Nonprofit Kft.-t átnevezi Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-re, felkéri a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az átalakulási terv részeként készülő létesítő okirat tervezetet ennek megfelelően készítse elő, azzal, hogy a cég főtevékenysége nem változik.
 4. A Képviselő-testület a beolvadást követően, 2021. január 1-jétől a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kéri fel az ügyvezetői feladatok ellátására.
 5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2021. január 1-jétől működő gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a könyvvizsgálójára vonatkozó javaslatot 2020. szeptember 29-i ülésre terjessze elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                        ügyvezetők, jegyző, gazdasági igazgató, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               2020. szeptember 29.