Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

203/2020. (8. 6.) a 125/2018 (VI.19.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről az egészségház bővítése és átalakítása kapcsán

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

203/2020. (VIII.6.) határozata

a 125/2018 (VI.19.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről az egészségház bővítése és átalakítása kapcsán

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 125/2018 (VI.19.) Képviselő-testületi határozat 1a) pontjában foglalt 42.461.263 Ft önerőt további 33.803.358 Ft többlet önerővel egészíti ki. A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00021 asz. projekthez együttesen 76.264.621 Ft önerőt biztosít, mint összes nem elszámolható kiadást.

2./        A hiányzó finanszírozási összeg biztosítására a 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet alapján többlet támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, mely fedezetet biztosít a fennmaradó 27.000.000.- Ft összegig.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a többlet támogatási igényt a 2./ pont szerint nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal