Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

213/2020. (9. 1.) A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

213/2020. (IX.1.) határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 2020. augusztus 4-én kelt, FE/02/1097-1/2020. iktatószámú, a gazdasági program elfogadására vonatkozó javaslatában foglaltakat.

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltaknak megfelelően felkéri Horváth Bálint alpolgármestert, hogy az előzetes egyeztetések lezárásával a gazdasági program tervezetét 2020. szeptember 24-ig készítse elő.

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-2. pontban foglaltak, és a hatályos jogszabályok alapján a képviselő-testület 2020. szeptember 29-i ülésére terjessze elő a gazdasági program tervezetét.

 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatban foglaltakról értesítse a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 2. pont: alpolgármester, 3. pont: polgármester, 4.pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2. pont: 2020. szeptember 24., 3. pont: 2020. szeptember 29., 4. pont: 2020. szeptember 18.