Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

186/2020. (8. 6.) a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

186/2020. (VIII.6.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      1. ET   Javaslat a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok egyesülésére

2. napirend      2. ET   Javaslat döntéshozatalra a „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” tárgyú

közbeszerzési eljárásban

3. napirend      3. ET   Javaslat településfejlesztési megállapodások megkötésére

4. napirend      4. ET   Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és

közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

5. napirend      5. ET   Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő,

önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, valamint az önkormányzati

energiafelhasználás 2019. évi alakulásáról

6. napirend      6. ET   Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi

beszámolójának az elfogadására

7. napirend      7. ET   Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyében bekövetkező változás elfogadására

8. napirend                  Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal