Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

175/2020. (7. 9.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

175/2020. (VII.9.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      1. ET   Javaslat a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésre

2. napirend      2. ET   Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

3. napirend                  Egyebek

 

ZÁRT ülés:

1. napirend    3. ET      Javaslat bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás lefolytatására