Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

147/2020. (6. 30.) beszámoló a mezőőri feladatok 2019. évi ellátásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2020. (VI. 30.) határozata

beszámoló a mezőőri feladatok 2019. évi ellátásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

147/2020. (VI. 30.) határozat melléklete:

 

 

Beszámoló

a 2019-es évben végzett martonvásári mezőőri tevékenységről

 

 

A korábbi évek tapasztalataihoz képest a 2019-es év is nagyjából ugyanazokat a megoldandó problémákat ismételte számomra a tevékenységem során.

 

Pozitív eredménynek tartom, hogy a terménylopások minimalizálódtak (ugyanis egyre kevesebb az állattartó, időigényes a tevékenység és még munkával is jár!), illetve a falopások mértéke is évről évre csökkenő tendenciát mutat, ami tíz évvel ezelőtt még a legnagyobb megoldandó  feladatot/problémát jelentette számomra.

 

Negatív fejlemény viszont az utóbbi évek során, hogy az illegális kommunális hulladék- és sittlerakás mennyisége és gyakorisága nem csökken, hanem egyre nagyobb problémát jelent. Ez a jelenség nem kifejezetten helyi, hanem sajnos országos probléma is. Martonvásár közigazgatási határa a maga 30 km2-vel és a többtucatnyi bekötő-és föld-úttal folyamatosan ennek a környezetkárosító tevékenységnek van kitéve. Vannak kevésbé frekventált, nehezebben megközelíthető részek, de vannak könnyen hozzáférhető területek, amelyekre nagyon gyakran kiszórják a szemetet, sok esetben az éj leple alatt és legfőképp hétvégeken. Bár igyekszem kitartóan és egyre sűrűbben ezen gócpontokat felügyelni, de még mindig illúzió arra gondolni, hogy egyszer teljesen megszűnik. Régebben 8-10 olyan hely is volt a területemen ahova rendszeresen kiraktak szemetet, de ezek száma mára megfeleződött, és azt tapasztalom, hogy a külterületekről egyre inkább a belterületekkel határos helyszínekre terelődik át, illetve a település közigazgatási határának széleire (Érd illetve Baracska felé).

Rendszeres járőrőzéssel, jelenléttel igyekszem ezért ezen területeket felügyelni, bevonva időnként lovas polgárőr társaimat is. Ezen járőrőzések főleg hétvégén voltak gyakoriak, melyek során 3-4 óra alatt 15-20 km-nyi szakaszt is bejártunk 3-4 lóval, főleg azon területeket, amelyek autóval nehezebben megközelíthetők.

Az idén lehetőségem nyílt vadkamerák alkalmazására és kihelyezésére is a kérdéses területeken, melytől javulást várok a közeljövőben.

 

A rendőrség járőreivel és a közterület-felügyelővel is jó a kapcsolatom, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, folyamatos egyeztetést végzünk, információ cserével, közös fellépéssel igyekszünk minél eredményesebbnek lenni. Tehát tavaly is jól működött és működik a Rendőrség – Polgárőrség - Közterület-felügyelet - Mezőőr tengely.

Ebben az évben is kiemelem beszámolómban a Martongazda Np. Kft.-vel történő együttműködésemet, amely hagyományosan jó. Az ő segítségükkel sikerült 2019-ben többször (havonta 2-3 alkalommal, évente 30-40 alkalommal) szemétgyűjtési akciót szervezni, megszüntetve azokat a gócpontokat, melyeket feljebb említettem már. Leglátványosabb és legeredményesebb szemétgyűjtési akció természetesen 2019-ban is az az akció volt, amikor a legszélesebb rétegek megszólításával, bevonva civil-szervezeteket, martonvásári lakókat együtt takarítottunk ki bizonyos meghatározott részeket. Például a szőlőhegy alatti területet, kerékpárutat így tettük együtt szebbé, járhatóvá.

A Magyar Közút Np. Zrt-vel, mint közút kezelővel a tavalyi év során sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani és több alkalommal velük is sikerült közös szemétszedési, takarítási akciót szervezni. Az MKK 6-8 dolgozóval és szállító eszközeivel, továbbá a Martongazda 2-4 alkalmazottja vett részt a közös munkában. A Martonvásár közigazgatási területét átszelő 7 km hosszúságú 70-es főúton az én észlelésem és bejelentésem (az ügyeletes diszpécser felé) alapján többször is összeszedték az illegálisan kirakott hulladékot.

 

Beszámolómat az előző évek során is bemutatott fakitermelés témakörével folytatom. Mint minden évben, 2019-ben is engedélyezésre került fakitermelés, ezen időszakban két különböző területen. A folyamat úgy kezdődik, hogy pontos helyszíni leírást kapok a kijelölt, engedélyezett terület méretéről, helyéről, a munkafolyamat időtartamáról és azon személyek adatairól, akik jogosultak a tevékenységben részt venni. Külön figyelmet igényel ezen időszakban a terület folyamatos és rendszeres ellenőrzése, mivel a kitermelt fát csak a kitermelés végeztével szabad elszállítani a kitermelőknek, az erdészet képviselőinek jelenlétében. Így a kivágott fa sokszor hetekig, hónapokig az erdőben marad viszonylag jól megközelíthető helyen, ami igen nagy kísértést jelent némelyeknek. Ezért aztán mindig nagy megnyugvással tölt el, ha minden rendben zajlik és elszállítják az utolsó kitermelt fát is. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a falopások mennyisége tovább csökkent az előző évekhez képest, annak is köszönhetően, hogy a tulajdonosokat évek óta arra bíztatom, hogy kérjenek engedélyt és szánjanak időt, hogy maguk termeljék ki a kivágásra érett fákat.

 

A vadkárok mértéke nem mutatott változást tavaly sem az előző évekhez képest, ami annak is tulajdonítható, hogy a vadállomány stabil, illetve a vadásztársaságok is jó szakmai munkát végeznek.

 

Az utak állapota a korábbi évekhez képest végre látványosan javult. Régebben csak kevés tulajdonos foglakozott az utak javításával, karbantartásával, és leginkább csak sitt kategóriájú töltéseket végeztek, aztán évről-évre javult a helyzet, és azt tapasztalom, hogy jó minőségű utakon lehet most már biztonságosan közlekedni. Az is megállapítható, hogy ezen útjavításokat, karbantartásokat minden évben ugyanaz a 3-4 gazda végzi el. Az utakhoz kapcsolódó további téma viszont, ami évről-évre negatív irányban eszkalálódik, hogy ezen utak használói nemcsak a földtulajdonosok, hanem az egyre nagyobb számú mozogni-futni-kirándulni vágyó tömeg. A népesség növekedésével új jelenség körvonalazódik, a kutyasétáltatókat zavarják a futók, a vadászt mindenki, időnként aztán nagy a káosz, főleg hétvégén szép időben.

 

Korábbi évekhez képest kevesebb vándorméhész foglalt területet tavaly a területeinken, ezáltal a korábbi évek méhészetekkel és a vándor-méhészekkel kapcsolatos problémái mérséklődtek, így kisebb volt a feszültség a helyi illetve a vándor-méhészek között.

 

Továbbra is feladataim közé tartozott és tartozik, hogy az Önkormányzat adóügyi, igazgatási munkatársait rendszeresen kiszállítom olyan helyszínekre, melyek nehezen megközelíthetők (Orbán hegy, Kismarton, Erdőhát) vagy helyismeret hiányában fordulnak hozzám, kérve a segítségemet.

 

Martonvásár, 2020. június 3.

 

Csiki Botond

mezőőr

 

 

 

· Treka92 - 2020. június 30. 00:00 Nyomtatás