Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

146/2019. (6. 26.) a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

146/2019. (VI.26.) határozata

a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, Névtelen utca 472/7 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból - jelen határozat melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett – 478 négyzetmétert zárt, kötöttvevős pályázaton, meghatározott vevő,

Ambachné Bráth Tímea 2462 Martonvásár, Szent László út 5. szám alatti lakos, mint a Martonvásár, 472/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére

  1. a használaton kívüli műtárgy elbontása, mindennemű költségének viselése mellett a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven belül, valamint
  2. a pályázat kiírása előtt lefolytatandó földhivatali eljárások illetékeinek, díjainak, valamint az ezt megalapozó fölmérés, változási vázrajz elkészítés, stb. mindennemű költségének vevő általi viselése, valamint
  3. a Fejérvíz Zrt. javára szolgalmi jog bejegyzésének tűrése, ahhoz való hozzájárulás, valamint a meglévő E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog fennmaradása mellett -

a kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő, de legalább az önkormányzati tulajdonú építési telkek minimum árának meghatározásáról szóló testületi határozat szerinti négyzetméterenkénti ár figyelembevételével meghatározott és a bontási költségekkel csökkentett vételárért értékesíti.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy

  1. a szükséges telekalakítási eljárásokat kezdeményezze,
  2. szerezze be a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a szolgalommal és vezetékjoggal érintett szervektől, gazdasági társaságoktól, majd ezt követően
  3. az értékesítésről szóló – a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú - pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – gazdasági alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – gazdasági alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal,

2. pont – 2019.08.31.,

3. pont – azonnal,

4. pont – sikeres pályázat utáni soros ülés,

5. pont- folyamatos

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05m_KT_20190626_472_7hrsz%20%C3%A9rt%C3%A9kes%C3%ADt%C3%A9se_hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9klete.pdf