Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

155/2019. (6. 26.) a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

155/2019. (VI.26.) határozata

a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, végzett tevékenységéről és tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékélete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

155/2019. (VI.26.) határozat melléklete:

 

Beszámoló

a közterület-felügyelet működéséről Martonvásár városban

 a 2018 május – 2019 április időszakra vonatkozóan

 

Az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is sokat javult a kapcsolatom a város lakosságával.

 

Az intézkedések túlnyomó részét az illegális tűzgyújtások adják annak ellenére, hogy a tűzgyújtási időpontokkal kapcsolatban sokan megkeresnek. Az elmúlt időszakban négy esetben működtem közre a katasztrófavédelem szakembereivel, az ingatlanokon belüli meggondolatlan és felelőtlen tüzelés miatt. Ezekben az esetekben az ingatlantulajdonosok felelősségre vonása a katasztrófavédelem részéről megtörtént.

 

Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartása folyamatosan történik a tulajdonosok részéről. Az ingatlanok előtti közterületek ellenőrzése egész évben folyamatos munkát ad, mivel a füves területek nyírása mellett a járdák, árkok tisztántartásának az ellenőrzése is feladatként jelentkezik, valamint ugyanezen téren telente az ingatlanok előtti síkosságmentesítés és hóeltakarítás lenne az ott lakók feladata. Néha egy–egy ingatlantulajdonos „megfeledkezik” magáról, de ilyenkor általában az első figyelmeztetés már eléri célját, melyre vagy szóban kerül sor, amennyiben a tulajdonos a helyszínen elérhető vagy pedig egy erre rendszeresített figyelmeztető cédula kerül az érintett ingatlan postaládájába, melynek még további jogi következménye nincs. A műszaki ügyintézővel és mezőőrrel tartott heti rendes keddi bejárásainkon ezen ingatlanok visszaellenőrzése megtörténik, melyről elmondható, hogy egész évben nem igényelt külön intézkedést az, hogy a figyelmeztetés ellenére ne teljesítették volna kötelezettségeiket az ingatlantulajdonosok.

 

Közterület engedély nélküli használatával (pl. sittszállításra konténer kihelyezése) kapcsolatban a figyelmeztetésen kívül más intézkedési formát nem kellett alkalmaznom. A figyelmeztetés eléri a kívánt célt.

 

Szabálytalan kutyasétáltatókkal szemben sem kellett intézkedést kezdeményeznem. Itt szeretném javasolni, hogy a település rendjéről szóló helyi rendeletünk a jövőben esetlegesen térjen ki a kutyasétáltató kötelességére, miszerint az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze, és a kutyapiszok gyűjtő edény hiányában az ebtartó más módon köteles a keletkezett szilárd ürüléket haladéktalanul eltávolítani. Itt szeretném megjegyezni, hogy amennyiben ezt szabályozni fogja Önkormányzatunk, úgy felmerül majd a lakossági igény a közterületen keletkezett szilárd ürülék elhelyezésére szolgáló kutyapiszok gyűjtő edények kihelyezésére (a megkérdezettek kb. 70%-a nem hord magánál kutyapiszok zacskót, pedig egyre többen sétáltatják ebeiket közterületen). Ennek pénzügyi költségeit, az esetleges pályázati forrásokat lenne szükséges megvizsgálni.

 

Határozott javulást látok a gépjármű közlekedésben is. A 2018 év nagy kihívás volt Önkormányzatunk, polgármester úr részére, hogy a városunkra egyre nagyobb terhet rovó átmenő kamionforgalmat sikerüljön kitiltani közigazgatási területünkről. Minden fórumon lobbizva, tragikus baleseteket követően az illetékes minisztérium is belátta, hogy kisvárosunk nem alkalmas arra, hogy ekkora tehergépjármű-forgalmat bírjon. Természetesen a teljes tiltást, az esetleges célforgalmat nem lehet megakadályozni, de jelentősen javult a helyzet. A kamionforgalommal kapcsolatban a rendőr kollégák folyamatosan ellenőrzik a behajtási engedélyeket. Sok esetben közös akciók keretén belül, én is kiveszem a részem belőle. Egyedül nem biztonságos számomra kamionokkal szembeni közúti ellenőrzést kezdeményezni, mivel az úttest közepén, a felező vonalon állni, nagyon balesetveszélyes. Ezt sikerült úgy áthidalni, hogy a Forum Martini Polgárőr Egyesület gépjárművével és annak egy tagjával ellenőrzöm a kamionok behajtási engedélyeit, aki az intézkedéseim alkalmával tanúként is biztosította a munkámat.

 

A város területén a parkolások rendben zajlanak. Tapasztalhatóan kevesebb esetben kell intézkedést kezdeményeznem, akkor is túlnyomó részben nem martonvásári lakosokkal szemben. Különösen érintett terület a MÁV parkolók, és azok közvetlen közelében szabálytalanul parkoló gépjárművek. Az igazoltatások alkalmával az derült ki, hogy a szabályszegők túlnyomó része a környékbeli települések lakói. Kirívóbb eset a péntek és a hétvégi, késő délutáni napokon fordul elő, a Budai úton lévő vendéglátóipari egység előtti (egyébként is szűk) járdaszakaszon szabálytalanul parkoló gépjárművek miatt.

 

Folyamatos járőri tevékenységet folytatok a város területén. Szabálytalanság vagy jogsértés esetén a cselekmény súlyának megfelelő intézkedést alkalmazom. Folyamatosan biztosítom reggelente az iskolába, óvodába menők biztonságos átkelését a kritikusabb gyalogátkelőhelyeken. Napi szinten személyesen vagy telefonon tájékoztatást adok a különböző problémákkal hozzám fordulóknak.

 

Jelentős újítás városunkban a 2018. évben kiépített kamerarendszer, mely jelenleg tesztüzemben (egyebekben rendeltetésszerű használatra alkalmasan és folyamatosan) működik, a szükséges helyi rendeletalkotás és bejelentések intézése folyamatban van, a a Gárdonyi Rendőrkapitánysággal szükséges egyeztetések várhatóan 2019 július hónapban zárulnak. A közterületi-térfigyelőrendszert kizárólag vagy a rendőrség vagy a közterület-felügyelet működtethet a jogszabályok szerint, így ezen feltételt teljesítette városunk. A környéken számos településnek problémát okoz a közterület-felügyelet hiánya, ugyanis az Önkormányzatok által kiépített kamerarendszerek rendőrségi átvétele megyénkben nem jellemző. A kamerarendszer bevezetése szinte folyamatos rendelkezésre állást kíván meg tőlem, ugyanis a nap bármely szakában előfordulhat, hogy forrónyom esetén a rendőrség információt kérhet a kamerafelvételekről, majd ezt követően a rendőrség lefoglalásról szóló határozattal kérheti ki a felvételeket a közterület-felügyelettől.

 

Továbbra is jó a kapcsolatom a helyi körzeti megbízottal. Rendszeresen végzünk közös járőrözést. A közös információ csere mindkettőnk számára hasznos.

 

Szintén jó a kapcsolatom a lovas polgárőrség tagjaival is, velünk is megvalósulnak közös járőrözések, melyek jellemzően a hétvégi napokon, de hét közben is előfordulnak. Ezen ellenőrzéseket főleg a peremterületeken végezzük.

 

2018. május hónaptól, 2019. április hónapig bezárólag, a munkám során 270 darab figyelmeztető cédulát osztottam ki. Ez jóval több, mint az elmúlt évben. Több olyan eset történt, ahol a cselekmény súlya a figyelmeztetés szintjét érte el. Ezen szabálytalanságok közt szerepel többek közt a közösségi együttélés szabályainak a megsértése is.

Helyszíni bírság kiszabását 70 esetben alkalmaztam, melyek jellemzően olyan jellegű szabályszegések voltak, melyek bevétele központi Magyar Államkincstárnál vezetett számlára folyik be, és melyből 2018 januárjától nem részesül Önkormányzatunk. Szabálysértési feljelentést négy esetben alkalmaztam az érintett időszakban az illetékes hatóságok felé.

 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság felé a velük kötött megállapodásban foglaltaknak eleget téve negyedévente beszámolok az adott időszakban tett intézkedéseim milyenségéről, fajtájáról, darabszámáról.

 

Ahogyan fentebb is említettem továbbra is alkalmazkodom a hétvégi, ünnepnapi városi rendezvények, programok időpontjaihoz. Ellenőrzöm a hétvégi sportesemények alkalmával az esetleges szabálytalan parkolásokat. A tavalyi év során is már felmerült az igény a hétvégi járőrözésekre is, mely óta munkarendemet akként alakítja a Hivatal, hogy ennek eleget tudjak tenni. Azt szeretném jelezni ezzel kapcsolatban, hogy tekintettel arra, hogy egyedül vagyok, egy személyben látom el a közterület-felügyelői teendőket, így „mindig mindenhol” nem tudok jelen lenni sajnos, azonban igyekszünk olyan munkarendet kialakítani, amivel a legneuralgikusabb időpontokban azokon a – tervezhető - helyeken tudok lenni, ahol a legnagyobb szükség lehet rám.

 

Ebben az időszakban városunk lakói és az idelátogatók nagy örömére megnyílt a Brunszvik kert, az Ifi park, az MTA által létrehozott Agroverzum, így kiterjedtek feladataim, járőrözéseim még több óraszámban. Ezeken a helyszíneken elsősorban a parkok, játszóterek, sport berendezések, tárgyak állapotának a megóvása a feladatom, valamint a gépjárművel történő szabályos parkolások biztosítása.

 

Korábban is sok hétvégét, délutánt, ünnepnapot áldoztam fel annak érdekében és teljesítettem szolgálatot, hogy a feladatkörömet megfelelően ellátva rend legyen a városban. Úgy gondolom, hogy mind szakmailag, mind emberileg igyekeztem eleget tenni az elvárásoknak, azonban már most érezhetően, az új létesítmények megnyitásával és a már meglévő létesítményekkel együtt a következő beszámolóra eső időszakban sokkal több feladatot fog rám róni, mint az elmúlt években, a nyári időszakban pedig ez még csak fokozódik a rendezvények és a látogatók megszaporodása miatt.

 

Ámbár munkakörömhöz tartozik, mégis szeretném kiemelni, hogy olykor egy-egy intézkedés alkalmával nagy kihívás helytállni, és itt elsősorban nem a szakmai kihívásra gondolok, hanem az emberi, pszichikai kihívásra. Állandó szakmai felkészültséget, magabiztosságot és önkontrollt kíván a munkám, mely nem elsősorban adminisztrációban nyilvánul csak meg, hanem a közterületen való azonnali intézkedésben.

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2019. április 25.

 

                                                                                                                     Tóth Tibor

                                                                                                             közterület-felügyelő”