Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

233/2019. (11. 18.) a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Tóth András Miklósné – igen, Nemes József – igen, Kuna Ferenc – igen, Varga Ferenc – igen, Gucsek István – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

233/2019. (XI.18.) határozata

a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2” című közbeszerzési eljárást

lezáró döntésről

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2019. október 11. napján indított "Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2" (Hardver, operációs rendszer, irodai alkalmazáscsomag, valamint hangrendszer) című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:
  1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
  • Euro-Profil Rendszerház Kft. (székhely: 1173 Budapest Határhalom Utca 4.).
  • InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (7621 Pécs Felsőmalom utca 3.
  1. "Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2" című közbeszerzési eljárás eredményes.
  2. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (7621 Pécs Felsőmalom utca 3.

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 1/c. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 3. pont – polgármester

2. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – Kbt. által meghatározottak szerint

3. pont – Kbt. által meghatározottak szerint