Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

187/2019. (9. 3.) a Martonvásár, 748 hrsz-ú ingatlanból 77m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

187/2019. (IX.3.) határozata

Martonvásár, 748 hrsz-ú ingatlanból 77 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

 

1)         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Bíráló Bizottság jelen határozat 1. mellékletét képező javaslatával összhangban - úgy határoz, hogy a Martonvásár, Széchenyi utca 748 (jelenleg még) kivett közterület megnevezésű ingatlanból, jelen határozat 2. melléklete szerinti helyszínrajzon jelölt 77 négyzetmétert érintő értékesítésre kiírt zárt, kötöttvevős, egyfordulós pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2)         A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként a Martonvásári Ipari Szolgáltató Kft. (székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 44.) jogi személy 300.000.-Ft összegű ajánlatát fogadja el.

3)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi előszerződést a jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal, majd ugyanezen tartalommal a végleges adásvételi szerződést is megkösse.

4)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, azok végrehajtásához kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   

            1-2. pont –      azonnal

            3. pont –         2019.09.15. (előszerződés)

4. pont – előszerződés aláírását követő 6 hónapon belül

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_KT_I.hat_1M_20190903_ingatlanp%C3%A1ly%C3%A1zatok%281%29.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_KT_I.hat_2M_20190903_ingatlanp%C3%A1ly%C3%A1zatok%281%29.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_KT_I.hat_3M_20190903_ingatlanp%C3%A1ly%C3%A1zatok.doc