Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

164/2019. (6. 26.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2019. (VI.26.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

164/2019. (VI.26.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

  • 12/2019. (II.12.) határozat: fedezet biztosítása a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárásban – A közbeszerzési eljárásban eredményt hirdettünk. A régi szolgáltató maradt és a szerződést megkötöttük vele.
  • 109/2019. (V.14.) határozat - a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségek átvállalásáról – folyamatban van
  • 118/2019. (V.14.) határozat - az ACER Kft-vel kötendő településfejlesztési megállapodásról – a szerződést 2019. május 17-én megkötöttük a Kft-vel és a benne vállalt kötelezettségeket teljesítettük. A kivitelezést az ACER Kft. szervezi.
  • 120/2019. (V.14.) határozat - az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
  • 126/2019. (V.14.) határozat - "Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről (Szabó Ádám) – A díjat 2019. június 7-én polgármester úr átadta a díjazottnak.
  • 130/2019. (V.28.) határozat - oklevél megvásárlásáról – Az oklevélre sikeresen licitáltunk és azt 2019. június 7-én megvásároltuk.
  • 131/2019. (V.28.) határozat - az "Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról – a szerződés módosítást aláírtuk és közzétettük
  • 132/2019. (V.28.) határozat - az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról