Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

199/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

199/2019. (IX.3.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend    14.ET  Javaslat pályázat útján igényelhető települési támogatás elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal