Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

193/2019. (9. 3.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

193/2019. (IX.3.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a társaság legfőbb szerve, a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

BESZÁMOLÓ

2019 I. félév

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 6

 

Mellékletek:

  1. Mérleg és eredmény kimutatás
  2. Pénzügyi terv-tény táblázat (Cash-Flow)
  3. MartonSport Likviditási helyzete

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2019. augusztus 29.

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A 2019 évnek úgy indultunk neki, hogy az elmúlt évekhez képest (a beruházások megvalósulásának évét leszámítva) ez lesz a legmagasabb költségvetésű esztendőnk, hiszen az elfogadott pénzügyi tervünkben 125 millió forintos kiadási oldal szerepel. Ráadásul ez évben sem terveztünk önkormányzati forrás bevonásával, viszont a felhalmozott tartalékainkra támaszkodva a bevételeink

Megint egy újszerű kihívás, amit meg kellett oldani, lássuk, eddig hogyan feleltünk meg a feladatnak.

Három fő feladatkörünk szerinti csoportosításban

 

A sportszakmai feladatok terén a folyamatos és zökkenésmentes működést kell hangsúlyoznom. Ez a pontos és precíz pénzügyi tervezést és végrehajtást jelenti, ami elengedhetetlen bármilyen tevékenységünkhöz. Egy évvel ezelőtt a pénzügyi rendszerünket tovább fejlesztve és azóta ezt alkalmazva sikerült egy pontosabb képet alkotnunk a mindenkori aktuális pénzügyi helyzetünkről és a tavalyi tervezésünk is már ennek jegyében sokkal pontosabban sikerült. Az csiszolt rendszert használva azóta elmondható, hogy gyorsabban kinyerhetőek az alapvető információk és így naprakészebbek vagyunk a pénzügyi kérdésekben, ami segít gyorsan és jó döntéseket hozni.

Egy bevételeinkre vonatkozó belső elemzés után határoztuk el azt is, hogy a saját vállalkozási bevételeinket feljebb kívánjuk tornázni. Örömmel jelentem, hogy a tavalyi féléves adathoz képest a vállalkozási bevételeink jelentősen növekedtek, 1,3%-ról 1,8%-ra. A százalékok ugyan nem nagy számok, de tekintettel arra, hogy a bérleti bevételeink – amik közhasznú tevékenységnek minősülnek - igen jelentősek (40M nagyságrend), ennek arányában ez a növekedés is számottevő. Ezt

 

A helyi lakosságnak szóló programok gyarapítása célkitűzésünk szerint idén először egy ingyenes CSALÁDI FITT NAP megszervezésével és lebonyolításával igyekeztünk megfelelni. Az esemény az esős nap ellenére jól látogatott lett.

 

Az utánpótlás nevelési feladatrészben tavaly szeptembertől kezdődő szezonban eljutottunk a tervezett maximális csapatlétszámig (6 kézilabda és 6 labdarúgó csapatot működtetünk). Ezen csapatok versenyeztetésének megoldását összesen 8 edzővel együttműködve tudtuk megoldani és mintegy 160 gyermek rendszeres testedzését sikerült elősegítenünk. Ennek sok az adminisztrációs munkaigénye, de ezeket is sikerül ellátnunk.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a sportlétesítmények megvalósításával egy időben elkezdett munka a kézilabda utánpótlás bázis kialakítása tekintetében milyen komoly fejlődésen, növekedésen ment keresztül. Ez egy sokkal hosszabb távú célkitűzés volt, de ez is teljesült! Nagy dolog, hogy lépésről lépésre eljutottunk odáig, hogy szemben az induláskor létező 2 csapattal ma Martonvásáron 12 kézilabda csapat működik!  (mindkét nemben U9, U11, U13, + MKSE-nél serdülő, ifi, felnőtt)

Ez azt jelenti, hogy mind lány mind pedig fiú vonalon 7 éves kortól kezdve egészen a felnőttekig bezárólag minden korosztályban létezik csapatunk, vagyis bármilyen korú játékos jelentkezik, megvan a lehetősége, hogy Martonvásáron kézilabdázzon! Ez is a TAO rendszernek köszönhető források és lehetőségek megszerzésével történhetett meg.

 

Létesítmény gazdálkodás vonatkozásában a bérlőkkel való kapcsolattartás, szerződéskötés és számlázás mellett elsősorban a beruházásainkat kell kiemelnem. Az idénre tervezett beruházásaink - melyeknek az önrészeit a saját költségvetésünk terhére terveztük kigazdálkodni – mindegyike MÁR MEGVALÓSULT!  

 

  1. OVI-SPORT pálya az óvoda és az iskola közötti zöldterületen. (4,5M)
  2. Napelempark a Tóth Iván Sportcsarnok tetején (6M)
  3. Lelátó a labdarúgó pálya mellett (1M)

 

Ezen kívül már döntött a Képviselő Testület a 21 fős busz megvásárlásáról is, amit ezt követően szintén meg tudunk vásárolni.

1. OVI-SPORT pálya

 

2. Napelempark a Tóth Iván Sportcsarnok tetején (6M)

 

3. Lelátó a labdarúgó pálya mellett (1M)


PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette a 2019. első féléves eredmény kimutatását és mérlegét (valamint kiegészítő mellékletét), mely jelen dokumentum 1. számú mellékletében található.  A féléves mérleg és eredmény kimutatás 7,213 millió forint, adózás előtti eredményt mutat. Ez a tavalyi 8,554 milliós adattal összhangban van. Szeretném megjegyezni, hogy ez az eredmény nagyrészt az átütemezett kiadásainknak és a bevételeink első féléves túlsúlyának köszönhető. A jelenlegi adatokból az év végi eredményt előrevetíteni még nem lehet pontosan.

 

Társaságunknál a pénzáram (cash-flow) típusú nyomon követés alapján elkészült a TÉNY pénzmozgásokat és a TERV számokat összehasonlító táblázatunk is, mely a 2. számú mellékletben található. A táblázat 2019.06.30-ig történt pénzmozgások TERV és TÉNY összevetését mutatja be összegzett formában.  Az első oszlop az éves tervet mutatja, az első 6 hónapra vetített terv értékek találhatóak, majd a TÉNY értékek oszlopa következik, amit a különbség, és a százalékos teljesítmény mutató követ. A százalékos teljesítmény mutató az egész éves tervhez van viszonyítva, tehát ott az 50%-os érték esetén vagyunk pontosan az éves terv felénél.

A számokból jól látható, hogy a féléves szinten a bevételeink túlnyomó része már megérkezett, a kiadásaink esetén pedig a tervezett mérték körül tartunk.

 

A MartonSport likviditási helyzetét a 3. számú mellékletben található táblázat és diagram mutatja be. Itt az látható, hogy jelenlegi pénzállományunk a januári kezdő szint felett van, sőt a TERVEZETT értéket is meghaladja 22 millió forinttal. (Ezért mertük javasolni a BUSZ beruházás előrehozását is erre az évre, amiről már KT döntés is született az előző ülésen.)

 

A jelentős különbözetnek azonban megvan a magyarázata. A tervhez képest átütemezett bevételeink és kiadásaink aránya a pozitív mérleget eredményez, valamint a megvalósult napelemes rendszert sikerült a tervezettnél 7M forinttal kedvezőbben megoldani és az így fennmaradó összeget is a busz vásárlásánál fogjuk tudni felhasználni.

 

A beszámolót azzal szeretném zárni, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint jó kilátásaink vannak, de a busz vásárlásból adódó komoly és nem tervezett mértékű kiadás növekedés (24M) a likviditási tartalékainkat teljesen ki fogja meríteni, aminek pontos következményei még nem láthatóak tisztán és kockázatokat rejt, amiket kezelni kell. Szerencsére a busz ellenértékének 85%-át az átadáskor kell kifizetni, ami decembernél előbb nem várható, addigra pedig tisztább képet fogunk látni.