Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

185/2019. (9. 3.) az X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2020-2034. Gördülő Fejlesztési Te

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

185/2019 (IX. 3.) határozata

az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,

Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2020-2034. évi GFT felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
  2. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2020-2034. évi GFT beruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
  3. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a melléklet szerinti X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2020-2034. évi GFT a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
  4. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X /l., X/2., X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2020-2034. évi GFT-vel kapcsolatban – az érintett résztulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeinek jelen határozattal összhangban történő nyilatkozata esetén – akként nyilatkozik, hogy Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr Községek és Martonvásár Város Önkormányzatai résztulajdonosok a 2020. évi viziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a 2019. évi vállalásokon felül a korábbi évek során felhalmozott viziközmű fejlesztésre fordítandó – külön nyilatkozataikban megjelölt, őket érintően elégséges összegű - anyagi forrással rendelkeznek, melyet nyilatkozataik szerint a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezelnek.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/X_1%20Mv%C3%A1s%C3%A1r%20aggl%20SZV%20fel%C3%BAj_jav%C3%ADtott.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/X_1%20Mv%C3%A1s%C3%A1r%20aggl%20SZV%20beruh_jav%C3%ADtott.xlsx