Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

227/2019. (10. 29.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

227/2019. (X. 29.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

1. napirend01.ET  Javaslat a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

2. napirend02.ET  Javaslat településfejlesztési megállapodás módosítására

3. napirend            Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal