Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

224/2019. (10. 23.) a BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY civil szervezetszékhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról szóló116/2019. (V.14.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

224/2019. (X.23.) határozata

a BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY civil szervezet

székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról szóló

116/2019. (V.14.) határozat módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2019. (V.14.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár, 650/3 helyrajzi számú, természetben Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) kizárólagos 1/1 arányú tulajdonosa ezennel hozzájárul, hogy az ingatlan ingyenesen az újonnan alapítandó BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY - 2462 Martonvásár, Szent László út 2. címen - bejegyzett székhelyéül szolgáljon, és azt az Alapítvány székhelyeként használja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal