Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
183/2018. (11. 27.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet III. módosításának előkészítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal a közbeszerzésekkel összefüggő javaslattételének megtárgyalásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásól
a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességéről, valamint egyes hatáskör-átruházásokról
a 2018. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIII. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
"Martongazda Nonprofit Kft. - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről" tárgyú vizsgálathoz készült intézkedési tervek jóváhagyásáról (társasági)
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a 2018. évi Magyar Népdal Napja megvalósításához kapcsolódó, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról szóló 154/2018. (VIII.28.) határozat módosításáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményvezetőjének helyettesítéséről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
211/2018. (12. 6.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
az MTA kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 053/21, 0119, 064/26, 064/5, 0108/3, 063/4 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
215/2018. (12. 18.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
A martonvásári 1045 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
A Településszerkezeti Terv módosításáról
A "Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében" című közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú és a 025/25 hrsz-ú ingatlanokat érintő, HITELES Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő fogyasztási helyek villamosenergia-ellátása kereskedelmi szerződésének jóváhagyásáról
A Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIV. számú módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó módosított intézkedési tervek jóváhagyásáról
A Martonvásári Védőnői Szolgálat átszervezéséről
megállapodás fogorvosi rendelőhelyiség költségeinek megosztásáról
a közétkeztetési szerződés módosításáról
a Forum Martini főszerkesztőjének határozatlan időre történő megbízásáról
a Martonvásári Mentőállomás támogatásáról, eszközállomány használatba adásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a képviselők 2018. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a polgármester érintettségéről
a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
a Martonvásár, 702/3 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, Váci M. utca 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
239/2018. (12. 18.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
3/2019. (1. 22.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
11/2019. (2. 12.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megállapításáról
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a Martongazda Nonprofit Kft-vel egyes önkormányzati feladatok ellátására
köznevelési intézmények 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról
az önkormányzat által 2018. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
az illegális hulladék-elhelyezés visszaszorítására való törekvés támogatására
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Csángó Bál támogatására
a "Martonvásárért" Alapítvány kérelmének támogatásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a polgármester érintettségéről
a polgármester 2019. évi szabadságáról
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
a polgármester 30 éves jubileumi jutalmáról
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a Martonvásári Védőnői Szolgálat átszervezéséről szóló határozat kiegészítéséről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
48/2019. (2. 12.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
61/2019. (3. 15.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolójáról
a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a civil szervezetekkel, közösségekkel való 2018. évi együttműködésről
a "Martonvásárért" Alapítvány 2018. évi működéséről