Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

222/2019. (10. 23.) Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

222/2019. (X.23.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) bekezdése alapján Martonvásár városban Horváth Bálint főállású alpolgármester illetményét 2019. október 25. napjától havi bruttó 538.471.-Ft összegben állapítja meg.

2.) A Képviselő-testület az alpolgármester havi költségtérítésének összegét 2019. október 25. napjától az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havi bruttó 80.771.-Ft összegben állapítja meg.

3.) A Képviselő-testület negyedévente dönt az alpolgármester munkájának értékeléséről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos