Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

182/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

182/2019. (IX.3.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend01.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására

2. napirend02.ET  Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

3. napirend03.ET  Javaslat a Gördülő Fejlesztési Tervek felülvizsgálatára

4. napirend04.ET  Javaslat egyes ingatlanértékesítések elbírálására

5. napirend05.ET  Javaslat a Martonvásár, 1222/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog megszüntetésére

6. napirend06.ET  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására

7. napirend07.ET  Javaslat a gyermekorvos, a fogorvos és védőnői feladat-ellátási helyek változásához kapcsolódó döntésekre

8. napirend08.ET  Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntéshozatalra

9. napirend09.ET  Javaslat a helyi szociális rendelet módosítására

10. napirend10.ET  Beszámoló a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről

11. napirend11.ET  Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről

12. napirend13.ET  Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

13. napirend            Egyebek

 

Zárt ülés:

1. napirend    14.ET  Javaslat pályázat útján igényelhető települési támogatás elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal