Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

177/2019. (8. 13.) a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2019. (VIII.13.) határozata

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján – a településen működő Helyi Választási Bizottságot (2462 Martonvásár, Budai út 13.) az alábbiak szerinti összetételben választja meg:

a.) Farkas Gyuláné                       – tag

b.) Dr. Kiss Attila Balázs              – tag

c.) Orbánné Molnár Anikó           – tag

d.) Kupiné Dr. Drócsa Izabella    – 1. póttag

e.) Benkő Sándor                          – 2. póttag

 

A határozat végrehajtásáért felelős: eskütételért – polgármester, oktatásért – jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: következő általános önkormányzati választásra megválasztott választási bizottság alakuló ülése