Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

154/2019. (6. 26.) a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

154/2019. (VI. 26.) határozata

a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.
  2. A Képviselő-testület - a mezőőri feladatellátás segítése érdekében - az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 150.000.-Ft összeget biztosít vadkamerák beszerzésére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont – azonnal, 2.) pont – 2019.12.31.

 

154/2019. (VI. 26.) határozat melléklete:

 

„Beszámoló a 2018 –es évben végzett martonvásári mezőőri tevékenységről

 

Egy újabb naptári év elteltével időszerűvé vált az éves beszámoló megírása, és ez alkalomból

több évre is visszatekintve azt a következtetést vonhatom le, hogy vannak némi változások az események, történések és feladatok tekintetében, de a legnagyobb kihívást mégis évek óta az illegális kommunális hulladék-és sittlerakás jelenti. Ennek mértéke és gyakorisága évről évre csökkenő tendenciát mutat, de még mindig illúzió arra gondolni, hogy egyszer teljesen megszűnik. A lakosság egy szűk, de következetes rétege természeti környezetünket kitartóan rombolja ezáltal. Régebben 8-10 olyan hely is volt a területemen ahova rendszeresen kiraktak szemetet, de ezek száma mára megfeleződött és azt tapasztalom, hogy a külterületekről egyre inkább a belterületekkel határos helyszínekre terelődik át ez a probléma. Rendszeres járőrözéssel, jelenléttel igyekszem ezen gócpontokat felügyelni, bevonva időnként lovas polgárőr társaimat is. A rendőrség járőreivel és a közterület-felügyelővel is jó a kapcsolatom, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, folyamatos egyeztetést végzünk, információcserével, közös fellépéssel igyekszünk minél eredményesebbnek lenni. Tehát jól működik a Rendőrség-Polgárőrség-Közterületfelügyelet-Mezőőr tengely.

 

Évek óta kiemelem beszámolómban a Martongazda Kft.-vel történő együttműködésemet, amely hagyományosan jó. Az ő segítségükkel sikerül minden évben 10-12 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervezni megszüntetve azokat a gócpontokat amiket feljebb említettem már. Leglátványosabb és legeredményesebb szemétgyűjtési akció természetesen 2018-ban is a “Te szedd” akció volt, amelyet próbáltunk a legszélesebb rétegek megszólításával megszervezni, bevonva civil-szervezeteket, a helyi általános iskolát, martonvásári lakókat.

 

Új jelenség a területen, hogy az 1996-ban Magyarországra visszatelepített hódok megjelentek a Szent László patakban. Néhány éve a patak Ráckeresztúr felöli szakaszán észleltem őket. Kezdetben alig lehetett észrevenni jelenlétüket, majd évről évre egyre intenzívebb tevékenységet folytattak. Mivel új jelenség és szokatlan volt a fák és cserjék döntögetésében kifejtett tevékenységük, első ránézésre fatolvajokra gyanakodtam. Ma már megjelentek a hódok és „építik a gátjaikat” a patak tó fölötti szakaszán is, jelentős károkat okozva a növényzetben. Jelentettem a Vízügyi Hatóságoknak, időnként tájékoztatom őket a szakasz állapotáról. Volt arra is példa, hogy munkagéppel kellett megbontaniuk a hód-építette gátat, mert félő volt, hogy a patak kilép a medréből. Szoros és jó kapcsolatot ápolok a területen tevékenykedő Vadász Társaságokkal, azokkal, akik szintén sok időt töltenek ezen területeken.

 

Beszámolómat a 2018-as évben történt fakitermelés témakörével folytatom. Mint minden évben, a tavaly is engedélyezésre került fakitermelés, ezen időszakban három különböző területen. A folyamat úgy kezdődik, hogy pontos helyszíni leírást kapok a kijelölt, engedélyezett terület méretéről, helyéről, a munkafolyamat időtartamáról és azon személyek adatairól, akik jogosultak a tevékenységben részt venni. Külön figyelmet igényel ezen időszakban a terület folyamatos és rendszeres ellenőrzése, mivel a kitermelt fát csak a kitermelés végeztével szabad elszállítani a kitermelőknek az erdészet képviselőinek jelenlétében. Így a kivágott fa sokszor hetekig, hónapokig az erdőben marad viszonylag jól megközelíthető helyen, ami igen nagy kísértést jelent némelyeknek. Ezért aztán mindig nagy megnyugvással tölt el, ha minden rendben zajlik és elszállítják az utolsó kitermelt fát is.  Tavaly sajnos az egyik liciten jogosultságot nyert személy megbetegedett és az általa kitermelt és összevágott fa még mindig szállításra vár, így további munkát jelent nekem annak figyelemmel követése. Fontos megjegyeznem, hogy a tavalyi év folyamán a falopások mennyisége tovább csökkent az előző évekhez képest, annak is köszönhetően, hogy a tulajdonosokat évek óta arra bíztatom, hogy kérjenek engedélyt és szánjanak időt, hogy maguk termeljék ki a vágásra érett fákat. A változás/fejlődés örvendetes és bíztató e téren. Erdővel kapcsolatos szomorú téma, hogy a tavaly is volt öngyilkosság a területen (az elmúlt években már a negyedik), és számtalan súlyos közúti baleset is.

 

A vadkárok mértéke nem mutat változást az előző évekhez képest, ami annak is tulajdonítható, hogy a vadállomány stabil, illetve a vadásztársaságok is jó szakmai munkát végeznek. Részt vettem az Agrárkamara által szervezett továbbképző tanfolyamon, amelynek tematikája a biodiverzitás, invazív fajok, klímaváltozás és az ezekkel kapcsolatos kihívások, teendők volt. A továbbképző tanfolyamon az egyik előadás felszólalója arra kérte a jelenlevő vad-, mező-, illetve hal-őröket, hogy az erősödő klímaváltozás jeleként feltűnő invazív növény-és állatvilágot figyeljük és jelentéseinkben mindig tegyünk említést ezen folyamatokról. Ezen jelenségeknek vannak negatív és pozitív oldalai is, lásd a hódok megjelenése ami kezdetben nagyon üdvözölt és örömteli állapot volt, mára viszont már árnyaltabb a kép. A gátak építése következtében néha komoly munkára kényszerítik a Vízügyi Hatóság embereit, mert a gátak áradást okoznak.

 

Az utak állapota visszatérő témája az éves beszámolómnak, mivel meggyőződésem, hogy a sikeres gazdálkodásnak, ha nem is kizáró, de mindenképpen fontos feltétele. A helyzet távlatokban való elemzése rámutat, hogy a korábbi évek siralmas állapotához képest folyamatos a javulás. 6-7 évvel ezelőtt szinte senki nem vagy alig foglalkozott az utak javításával, karbantartásával, és ha igen, az csakis abból állt, hogy sitt kategóriájú töltéseket végeztek. Nyomatékosan kértem, hogy a mezei utak nem lerakó helyek, bár indokolt esetekben és főleg megfelelő törmelékkel olykor lehet javításokat végezni. Összességében elmondható, hogy évről-évre javult a helyzet, mivel mindenki tapasztalja, hogy az egyre modernebb és nagyobb mezőgazdasági gépekkel csak jó minőségű utakon lehet biztonságosan közlekedni. Az is megállapítható, hogy ezen útjavításokat, karbantartásokat minden évben ugyanaz a 3-4 gazda végzi el. Az utakhoz kapcsolódó további téma viszont, ami évről-évre negatív irányban eszkalálódik, hogy ezen utak használói nemcsak a földtulajdonosok, hanem az egyre nagyobb számú mozogni-futni-kirándulni vágyó tömeg. A népesség növekedésével új jelenség körvonalazódik, a kutyasétáltatókat zavarják a futók, a vadászt mindenki, időnként aztán nagy a káosz, főleg hétvégén szép időben.

 

Korábbi évekhez képest a 2018-as évben a méhészetekkel és a vándor-méhészekkel kapcsolatos problémák mérséklődtek, így kisebb volt a feszültség a helyi illetve a vándor-méhészek között.

 

Továbbra is feladataim közé tartozott és tartozik, hogy a Polgármesteri Hivatal adóügyi és szociális dolgozóit rendszeresen kiszállítom olyan helyszínekre, ami nehezen megközelíthető (Orbán hegy, Kismarton, Erdőhát) vagy helyismeret hiányában fordulnak hozzám, kérve a segítségemet.

 

Csiki Botond

mezőőr

 

Martonvásár,

2019 május 3.”