Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

234/2019. (11. 18.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsába történő tag delegálásáról és a tag helyettesítési rendjéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

234/2019. (XI.18.) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról és a tag helyettesítési rendjéről

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként delegálja Gucsek István alpolgármestert.

2./ A delegált tag távolléte, akadályoztatása esetén Varga Ferenc önkormányzati képviselőt bízza meg.

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatról a Társulást értesítse.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, a 3. pontban foglaltakért a jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal