Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

162/2019. (6. 26.) pályázat benyújtásáról a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

162/2019. (VI. 26.) határozata

pályázat benyújtásáról a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be konzorciális formában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra (TOP-1.4.1-19) a tulajdonában lévő 3 csoportos családi bölcsőde ingatlankiváltással és 1 csoporttal történő bővítése céljából.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat, mint konzorciumvezető képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot benyújtsa, a hozzá kapcsolódó konzorciumi szerződést az Albensis Nkft-vel, valamint a kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal