Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

159/2019. (6. 26.) Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és Települési értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

159/2019. (VI.26.) határozata

Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és Települési értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy örök időkre birtokba veszi, megőrzi és óvja Martonvásár város település és birtokai Brunszvik Antalnak történő adományozásáról szóló, Mária Terézia által kiadott oklevelet, mint Martonvásár település életében meghatározó kortörténeti dokumentumot.
  2. A Képviselő-testület elősegíti, hogy az 1.) pont szerinti oklevél Martonvásár közössége részére bemutatásra kerüljön.
  3. A Képviselő-testület kezdeményezi az 1.) pont szerinti oklevél helyi Települési Értéktárba történő felvételét, melynek érdekében felkéri Miklós Gergelyt, hogy az ehhez szükséges dokumentáció összeállításáról gondoskodjon, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a dokumentációval kiegészített kérelmet a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság felé nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.-2.) pont – folyamatos, 3.) pont: 2019.12.31.