Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

218/2019. (10. 23.) Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

218/2019. (X. 23.) határozata

Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város polgármesterének illetményét és költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés e) pontjában és (6) bekezdésében foglaltak alapján, tekintettel a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdésében és a Képviselő-testület 29/2015. (II.10.) határozatában foglaltakra, az alábbiak szerint állapítja meg 2019. október 13. napjától kezdődően:

1.)   A Képviselő-testület a polgármester havi bruttó illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

-          Mötv. 71. § (4) bekezdés e) pontja szerinti illetmény:                    598.302.-Ft

-          Kttv. 141. § (5) bekezdése szerinti nyelvpótléka:

   szlovák nyelvből – felsőfokú komplex                                              19.325.-Ft 

-          Kttv. 141. § (6) bekezdés szerinti nyelvpótléka:

  angol nyelvből - középfokú komplex                                                   23.190.-Ft

  orosz nyelvből – középfokú komplex                                                  23.190.-Ft

-          Havi bruttó illetménye:                                                                         664.007.-Ft

-          Kerekítés:                                                                                                            -7.-Ft

-          Összesen:                                                                       664.000.-Ft

2.)   A Képviselő-testület a polgármester költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi bruttó 99.600.-Ft összegben állapítja meg.

3.)   A Képviselő-testület felkéri az  aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket a polgármester illetménye és költségtérítése folyósítása érdekében az 1.) – 2.) pontban foglaltaknak megfelelően tegye meg.

4.) A Képviselő-testület negyedévente dönt a polgármester munkájának értékeléséről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos