Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

144/2019. (6. 26.) a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú ingatlant érintő visszavásárlási jogról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

144/2019. (VI.26.) határozata

a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú

ingatlant érintő visszavásárlási jogról

 

1)     Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint visszavásárlási jog jogosultja akként nyilatkozik, hogy a Martonvásár, Szent László utca 3. „felülvizsgálat alatt” cím alatti, 471 hrsz-ú (a továbbiakban: ingatlan) önkormányzati tulajdonú - 2016.06.09. napján kelt, MV-74/2016. hivatali szerződésszámon nyilvántartott adásvételi szerződés megkötésével az Ambach Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2465 Ráckeresztúr, 078/24 hrsz.) jogi személy részére eladott - ingatlant terhelő, a tulajdoni lapon III/12. alatt bejegyzett visszavásárlási joggal nem kíván élni, ezen jogügyletből fakadó joggyakorlásról véglegesen lemond, valamint hozzájárul annak ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez.

2)     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a visszavásárlási jognak ingatlan-nyilvántartásból való törlése felől, illetőleg értesítse a Vevőt jelen határozatról.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:       1. pont – azonnal, 2. pont – 2019.07.09.