Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

143/2019. (6. 26.) "Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése"c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Gucsek István – igen, Horváth Bálint – igen, Farkas Erzsébet – igen, Dr. Gyulay Gyula – igen, Kuna Ferenc – igen, Varga Ferenc – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

143/2019. (VI.26.) határozata

"Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése"

c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2019. március 29. napján indított "Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése" című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:
 1. 1. rész: Hardver, operációs rendszer, irodai alkalmazáscsomag, valamint hangrendszer

Az 1. rész vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjára való tekintettel, mivel az ajánlattételi határidő lejártáig kizárólag 1 (egy) darab ajánlat került benyújtásra.

 1. 2. rész: Interaktív szoftverek
  • Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
 • Föld-Nyelv Tanácsadó Szolgáltató Bt. (8200 Veszprém Cholnoky Jenő utca 18.
 • InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (7621 Pécs Felsőmalom utca 3.
  • "Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése"című közbeszerzési eljárás 2. része eredményes.
  • Az eljárás 2. részének nyertese az alábbi ajánlattevő:
   • InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (7621 Pécs Felsőmalom utca 3.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 2/c. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó, a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező vállalkozási szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1-2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – Kbt. által meghatározottak szerint

4. pont – 2019. július 5.