Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

147/2019. (6. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2019. (VI.26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. december 18-án kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 15.1 és 15.2. pontját 2019. június 26-dikai hatállyal az alábbiak szerint módosítja (a módosításokat félkövér dőlt betű jelzi):

 

15.1.       A Társaság könyvvizsgálója:

 

Név: Lauf-Audit Könyvelő- és Könyvvizsgáló Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 7. 1/5.

Adószám: 25298079-2-20

Cégjegyzékszám: 20-09-074690

Kamarai nyilvántartási száma: 001465

 

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Borsosné Pál Ildikó

Kamarai nyilvántartási száma: 000970

 

 15.2. A megbízatás kezdő időpontja: 2019. június 26.

A megbízatás lejárta: 2024. május 31.”

II.

 

A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet jogi képviselő útján nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           I-II. pont tekintetében az ügyvezető.

A határozat végrehajtásának határideje: I. pont tekintetében azonnal,

                                                           a II. pont tekintetében 30 napon belül.