Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

148/2019. (6. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

148/2019. (VI.26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva - a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett „Martongazda Nonprofit Kft. - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint tudomásul veszi és elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_KT_20190626_MG%20vizsg%C3%A1lat.pdf